CTC logobar

Kantooropleidingen

Modules kunnen ook los gevolgd worden

Administratief Assistent 

De opleiding Administratief Assistent is samengesteld uit de volgende 5 modulen: 

 • Basiskennis Nederlands 
 • Kantoorkennis 
 • Administratie Basiskennis 
 • Blind Typen 
 • Combitraining Office 

Iedere module wordt afgesloten met een examen en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Na het behalen van de 5 certificaten, al dan niet met een vrijstelling, ontvangt men het erkende diploma Administratief Assistent uitgegeven door de examencommissie van Pitman Businessopleidingen. 

Basiskennis Nederlands 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

Tegenwoordig met de nieuwste tekstverwerkingsprogramma’s wordt het steeds makkelijker om foutloos bijvoorbeeld een brief te schrijven. Typt u maar eens in bijv. Word de tekst "Ik wordt directeur". Nu zou het programma moeten aangeven dat "ik wordt" zonder t moet worden geschreven, maar helaas gebeurt dat niet. Dus u ziet, enige kennis van de basisprincipes van onze mooie Nederlandse taal is toch op zijn plaats. 

Wij richten ons in deze module bewust op de meest voorkomende problemen zonder extra ballast: 

 • Grammatica 
 • Spelling 
 • Woordsoorten en zinsdelen 
 • Vervoegen van het werkwoord 
Kantoorkennis 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

Ook voor een administratief assistent is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de huidige moderne mogelijkheden die het kantoor te bieden heeft. 

 • Papier 
 • Kleine kantoorbenodigdheden 
 • Eenvoudige machines 
 • Meubilair 
 • Cartridges 
 • Computers 
 • Invoerapparatuur 
 • Uitvoerapparatuur 
 • Software 
 • Veiligheid 
 • Archivering 
 • Rangschikken 
 • Postverwerking 
Administratie Basiskennis 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

In de module Administratie Basiskennis wordt de nadruk gelegd op de administratie in zijn algemeen. Aan de hand van een gefingeerd bedrijf wordt gekeken welke soorten administraties er zoal in een bedrijf kunnen voorkomen. Daarnaast worden tijdens het onderdeel rekenen handvatten aangereikt om zich snel en zonder veel problemen diverse rekenvaardigheden eigen te maken. 

 • Basisbegrippen administratie 
 • Rekenen 
Overige modulen 

Onderstaande modulen kunnen worden verzorgd door andere opleiders, dit na beoordeling van de examencommissie van PITMAN.
Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen volgt hieronder een opsomming waaraan de opleiding van derden minimaal dient te voldoen. 

 • Blind Typen 
 • Combi-training 

Na het behalen van de examens van deze modulen ontvangt u het diploma Administratief Assistent. 


Secretaresse Basis 

Deze opleiding bestaat uit 7 modulen: 

 • Secretariële vaardigheden 
 • Kantoorkennis 
 • Notuleren 
 • Correspondentie Nederlands 
 • Blind Typen 
 • Tekstverwerking - Word Basis 
 • Spreadsheet - Excel Basis 

Na het behalen van de 7 modulen, al dan niet met vrijstelling, ontvangt men het erkende diploma Secretaresse Basis, uitgegeven door de examencommissie van Pitman Businessopleidingen. 

Secretariële vaardigheden 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

De secretariële vaardigheden zijn zeer praktijkgericht en sluiten naadloos aan op de eisen die de huidige moderne praktijk van een secretaresse eist. 

De volgende onderdelen komen aan de orde: 

 • Organisatie en leidinggeven 
 • Communicatie 
 • Presentatietechniek 
 • Vergaderen 
 • Telefoneren 
 • Documentatie via de computer zoeken 
 • Rapportage 
 • Zakelijke berichtgeving 
 • Public Relations 
 • Organiseren 
 • Gastronomie en het zakenleven 
 • Tijdsbeheer 
 • Toepassingen Word/Excel (sjabloon etc.) 
Kantoorkennis 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

Om efficiënt te kunnen werken, dient de secretaresse over de actuele kennis van de kantooromgeving te beschikken en ook te kunnen toepassen. Daarom wordt aan onderstaande onderdelen de nodige aandacht geschonken volgens de laatste stand van de techniek. Continu worden onze cursussen aangepast aan de wijzigingen die zich in de praktijk voordoen. 

Behandeld worden de onderstaande onderwerpen: 

 • Papier 
 • Kleine kantoorbenodigdheden 
 • Eenvoudige machines 
 • Meubilair 
 • Cartridges 
 • Computers 
 • Invoerapparatuur 
 • Uitvoerapparatuur 
 • Software 
 • Veiligheid 
 • Archivering 
 • Rangschikken 
 • Postverwerking 
Notuleren 

Opleidingsduur: ca 12 uur 

Tijdens het maken van notulen of een besprekingsverslag is het van belang om datgene wat tijdens een bespreking aan de orde is geweest, waarheidsgetrouw weer te geven. Tijdens onze cursus Notuleren leren we je niet alleen technieken om snel en makkelijk notulen te maken, maar werken we ook aan je zelfvertrouwen.
Onze cursus Notuleren is niet alleen nuttig voor mensen uit het bedrijfsleven, ook mensen die in het verenigingsleven weleens notulen moeten maken, kunnen er veel baat bij hebben. 

 • Doel en functie notuleren
 • Vergaderen en vergaderrollen
 • Neutraliteit
 • Voorbereiding
 • Agenda en uitnodiging
 • Soorten notulen
 • Hulpmiddelen
 • Digitaal notuleren
 • Hoofd- en bijzaken
 • Samenvatten
 • Kort en zakelijk formuleren
 • Spelling en Stijl
 • Tips
Correspondentie Nederlands 

Opleidingsduur: circa 12 uur 

Dit wordt meestal als stoffig ervaren, maar dat is nu niet meer het geval. Onze module is modern en gericht op de toekomst. Veel voorbeelden van diverse brieven en praktische toepassingen. Uiteraard ook aandacht voor een aantal grammaticale problemen waar we allemaal vaak mee worstelen. 

 • Opstellen brieven, circulaires, folders etc. 
 • Spelling, grammatica en stijl 
Overige modulen 

Bent u in het bezit van module 3 (tekstverwerking) en/of module 4 (spreadsheet) van het ECDL, dan ontvangt u een vrijstelling voor deze vakken. 

 • Blind Typen 
 • Tekstverwerking - Word Basis 
 • Spreadsheet - Excel Basis

Secretaresse Plus 

Heeft u de opleiding Secretaresse Basis met goed gevolg afgelegd en u bent dus in het bezit van het diploma Secretaresse Basis van PITMAN, dan kunt u uw CV nog verder uitbreiden met de volgende modulen: 

 • Basiskennis Boekhouden 
 • PowerPoint 
 • Outlook 
Trainingen Secretaresse Plus 
 • Basiskennis Boekhouden (AccountView) 
 • PowerPoint (ECDL Module 6) 
 • Outlook (Module 7 ECDL) 

Na het behalen van de examens van deze onderdelen ontvangt u het diploma Secretaresse Plus. 

Bent u in het bezit van de certificaten module 6 (PowerPoint) en/of module 7 (Outlook) van het ECDL, dan ontvangt u een vrijstelling voor deze vakken. De certificaten van Office 2003 of 2007 worden geaccepteerd. 


Receptioniste Basis 

Deze opleiding bestaat uit 4 modulen: 

 • Receptioniste vaardigheden 
 • Kantoorkennis 
 • Blind Typen 
 • Tekstverwerking - Word Basis 

Iedere module wordt afgesloten met een examen en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van dit onderdeel. Mogelijkheden tot vrijstelling voor elk onderdeel van andere instituut examens is ter beoordeling van de examencommissie van Pitman. 

Bij vrijstelling wordt de betreffende module niet in rekening gebracht. Bij Word is het ook mogelijk om een opleiding voor de versie 2003 te volgen en te examineren. Na het behalen van 4 modulen, al dan niet met vrijstelling, ontvangt men het erkende diploma Receptioniste Basis uitgegeven door de examencommissie van Pitman Businessopleidingen. 

Receptioniste vaardigheden 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

 • Communicatie 
 • De werkzaamheden van de receptioniste 
 • Het telefoongesprek 
 • Doorverbinden c.q. wachten 
 • Een slecht telefoongesprek 
 • Documentatie via de computer zoeken 
 • Inspreken telefoonbeantwoorder 
 • Crisis telefoon 
 • De receptieruimte 
 • Wisseldiensten 
 • Klachtenbehandeling 
Kantoorkennis 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

Ook voor een administratief assistent is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de huidige moderne mogelijkheden die het kantoor te bieden heeft. 

 • Papier 
 • Kleine kantoorbenodigdheden 
 • Eenvoudige machines 
 • Meubilair 
 • Cartridges 
 • Computers 
 • Invoerapparatuur 
 • Uitvoerapparatuur 
 • Software 
 • Veiligheid 
 • Archivering 
 • Rangschikken 
 • Postverwerking 
Overige opleidingen 

Onderstaande cursussen worden verzorgd door andere opleiders, dit na beoordeling van de examencommissie van PITMAN. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen volgt hieronder een opsomming waaraan de opleiding van derden minimaal dient te voldoen. 

Blind Typen

 • Tien vingers blind 
 • Minimaal 120 aanslagen per minuut 
 • Maximaal 12 fouten 

Tekstverwerking - Word Basis 

 • Indeling Word scherm 
 • Opmaak 
 • Kopiëren/verplaatsen 
 • Tabinstellingen 
 • Marges 
 • Paginanummering 
 • Kop- of voetteksten 
 • Afdrukken 
 • Zoeken en vervangen 
 • Randen en arcering 
 • Afbeeldingen/watermerk/initialen/WordArt 
 • Sjabloon 
 • Tabellen 
 • Werkbalk 
 • Samenvoegen (mailmerge) 
 • Opmaakprofielen 
 • Opsommingstekens/nummering 

Receptioniste Plus 

Heeft u de opleiding Receptioniste Basis met goed gevolg afgelegd en u bent dus in het bezit van het diploma Receptioniste Basis van PITMAN, dan kunt u uw CV nog verder uitbreiden met de volgende modulen: 

 • Administratie Basiskennis 
 • Nederlands Basis 
 • Excel 
Administratie Basiskennis

Opleidingsduur: ca 10 uur 

In de module Administratie Basiskennis wordt de nadruk gelegd op de administratie in zijn algemeen. Aan de hand van een gefingeerd bedrijf wordt gekeken welke soorten administraties er zoal in een bedrijf kunnen voorkomen. Daarnaast worden tijdens het onderdeel rekenen handvatten aangereikt om snel en zonder veel problemen diverse rekenvaardigheden zich eigen te maken. 

 • Basisbegrippen administratie 
 • Rekenen 
Basiskennis Nederlands 

Opleidingsduur: ca 10 uur 

Tegenwoordig met de nieuwste tekstverwerkingsprogramma’s wordt het steeds makkelijker om foutloos bijvoorbeeld een brief te schrijven. Typt u maar eens in bijv. Word de tekst "Ik wordt directeur". Nu zou het programma moeten aangeven dat "ik wordt" zonder t moet worden geschreven, maar helaas gebeurt dat niet. Dus u ziet, enige kennis van de basisprincipes van onze mooie Nederlandse taal is toch op zijn plaats. 

Wij richten ons in deze cursus bewust op de meest voorkomende problemen zonder extra ballast. 

 • Grammatica 
 • Spelling 
 • Woordsoorten en zinsdelen 
 • Vervoegen van het werkwoord 

Na het behalen van de examens van deze onderdelen ontvangt u het diploma Receptioniste Plus. 

Overige modulen 

De cursus Spreadsheet wordt extern gegeven. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen volgt hieronder een opsomming waaraan de opleiding minimaal dient te voldoen. 

 • Excel Basis (Spreadsheet) 

Na het behalen van de examens van deze modulen ontvangt u het diploma Administratief Assistent. 

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

CTC | Computer Training Centrum Veenendaal

Wiltonstraat 2A
3905 KW Veenendaal

T: 088 822 51 00
E:
info@ctctalent.nl

Stacks Image p23349_n64742
Stacks Image p23349_n64735

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

persoonlijk begeleid, motiverend en praktijkgericht opleiden

Dinsdag, 28 September 2021 21:27

Dinsdag, 28 September 2021 21:27